04/01 2020

Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za TRAVANJ 2020.g.

 

Od 01.04.2020. - 30.04.2020. godine planirano je čišćenje i kontrola dimnjaka na kruta goriva i plinska trošila u naseljima:

- G.Draganec,

- D.Draganec,

- Komuševac,

- Siščani,

-Zdenčec

-Vagovina

-Milaševac

-30.svibnja

-M.Gupca

-A.Starčevića

-Bojana

-Vučani

-Donji Miklouš

-Gornji Miklouš

-Martinac

-Novo Selo

-Suhaja

-Pobjenik

-Pobrđani

-Andigole

-Vrtlinska

-Pavličani

 

 * Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja dimnjaka, odnosno moguća je odgoda čišćenja dimnjaka u naseljima Andigole, Vrtlinska, Pavličani za početak mjeseca svibnja 2020. godine.