10/13 2021

Dokumenti - obrasci - izvješća

Opći uvjeti ugovora za javnu opskrbu plinom

Tablica 3. Općih uvjeta opskrbe plinom - Standarna kvaliteta plina

Tipski ugovor o opskrbi plinom u obvezi  javne usuge

Uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina

Ugovoreni parametri kvalitete opskrbe plinom kupaca

Obrazac zahtjeva za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom

Obrazac zahtjeva za prekid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača

Poveznica na mrežnu stranicu operatera tržišta plina kojom se omogućava zahtjev za promjenu opskrbljivača

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2019. godinu