Dimnjačarske usluge

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Čazma o dimnjačarskoj službi

KLASA :UP/I 214-01/14-01/1

URBROJ :2110-01-01/15-7  

Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo Čazma od 02.03.2015. započele su sa uslugom obavljanja dimnjačarske djelatnosti .

 

Zbog toga molimo da našim radnicima dozvolite čišćenje dimnjaka, te Vas obavještavamo da je dimnjačarska usluga obvezatna komunalna usluga.                                                                                                                         

 

Korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se nalaze dimovodi. Vlasnici su dužni omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, i to prema utvrđenom rasporedu.

Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za čišćenje, niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. U slučaju da Vas ne zateknemo kod kuće  ostavit ćemo obavijest te očekujemo Vaš poziv radi čišćenja dimnjaka.

 

Napominjemo da se pregled i čišćenje dimovodnih objekata obavlja radi sigurnosti i zaštite Vas samih i drugih osoba kao i Vaše i susjedne imovine.