Opskrba plinom

Opskrba plinom

Komunalije d.o.o. su opskrbljivač prirodnim plinom od 01.10.2009. Temeljem odredbi Zakona o tržištu plina i dozvole dobivene od Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Opskrbljivač obavlja opskrbu na 2 333 priključaka prirodnog plina koji su spojeni na plinski distribucijski sustav u Gradu Čazma i općinama Veliko Trojstvo i Šandrovac.

 Usporedba energenata

 Tablica - usporedba energenata