Zelene površine

Obim  održavanja  zelenih  površina  u gradu  Čazma utvrđuje se godišnjim planom.

Za  uređenje  mjesta  kao  cjeline  i  za  uređenost   parka   Grad   Čazma  je  nekoliko puta   primio  nagrade.

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Čazme poslovi održavanja javnih i prometnih površina ugovorom su povjereni trgovačkom društvu  Komunalije d.o.o. koje preuzimaju obvezu održavanja javnih i cestovnih  površina i to:

 

-          ručno čišćenje asfaltnih i betonskih javnih površina

 

-          strojno čišćenje javnih površina (nogostupi, ceste, parkirališta)

 

-          košnja cestovnih bankina (nerazvrstane ceste na području Grada Čazme)

 

-          košnja javnih i gradskih zelenih površina

 

-          rušenje stabala, šišanje živice i ukrasnog grmlja.