Sukob interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno obvezi propisanoj člankom 80. stavkom 2. toč 1. Zakona o javnoj nabavi, objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja Komunalije d.o.o., Svetog Andrije 14, Čazma, OIB:88859295468 iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. istog Zakona u sukobu interesa:


- BAČANI d.o.o. Čazma, Franje Vidovića 86, 43240 Čazma
- OPG LAŠČAK, Siščani 91, 43245 Gornji Draganec