Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KOMUNALIJE d.o.o. Čazma, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva ne plaća sudske, niti upravne pristojbe.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje.

 

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Zahtjev koji se može poslati:

- poštom na adresu - Komunalije  d.o.o. Čazma, Sv.Andrije 14, 43240 Čazma,

- na broj fax: 043 772 091

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili

- predati osobno u Komunalije d.o.o., radnim danom od 7-15 sati.

 

Službenik za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.