Djelatnosti

 • Opskrba plinom

 • Održavanje čistoće

 • Odvoz i odlaganje komunalnog otpada

 • Održavanje javnih površina

 • Održavanje nerazvrstanih cesta

 • Tržnice na malo

 • Održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova

 • Prodaja pogrebne opreme

 • Izgradnja objekata kategorije F

 • Postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje i hlađenje

 • Izgradnja i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete

 • Upravljanje stambenim zgradama