Cijena plina

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM  od  01.04.2016. ZA KATEGORIJU  KUĆANSTVA

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija (RERA) kao mjerodavni regulator je suglasno članku 25. stavim 4. Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i za zajamčenu opskrbu (N.N. 38114, 28/15 i 25116), donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016.g. Ovom Odlukom određuju se iznosi Tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje 1. travnja 2016. do 31.12.2016. godine. Na opskrbnom području Komunalije d.o.o. Čazma nove cijene prirodnog plina (u kn/kWh bez PDV-a) za tarifne modele u koje su razvrstani kupci kućanstava iznose:

Energetski subjekt: KOMUNALIJE d.o.o., Svetog Andrije 14, 43240 Čazma

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

MJESEČNE NOVČANE OBVEZE

Komunalije d.o.o. Čazma za Grad Čazma obavlja utvrđivanje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN 158/13), prema članku 16.st.2.i čl.17.st.1.

Obračun će se temeljiti na prosjeku potrošnje plina za isto obračunsko razdoblje prethodne godine .

U slučaju više uplaćenog akontacijskog iznosa od stvarno potrošenog plina, potrošač se nalazi u pretplati, a u slučaju manje uplaćenog akontacijskog iznosa, obračunat će se razlika potrošenog plina prilikom ispostavljanja računa za redovno očitanje.

Obračun će se obavljati u razdoblju travanj - rujan.

Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može s opskrbljivačem ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera.

Sve informacije možete dobiti osobno u Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo Čazma, Sv. Andrije 14, Čazma, svakodnevno u vremenu od 7-15 sati, ili tel. 043 771-012.

 

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA: