Cijena plina

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM OD 01.01.2018. ZA KATEGORIJU  KUĆANSTVA

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 19. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 26/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine. Odlukom se određuju iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

Na opskrbnom području Komunalije d.o.o. Čazma nove cijene prirodnog plina (u kn/kWh bez PDV-a) za tarifne modele u koje su razvrstani kupci kućanstva iznose:

 

 

MJESEČNE NOVČANE OBVEZE

Komunalije d.o.o. Čazma za Grad Čazma obavlja utvrđivanje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN 158/13), prema članku 16.st.2.i čl.17.st.1.

Obračun će se temeljiti na prosjeku potrošnje plina za isto obračunsko razdoblje prethodne godine .

U slučaju više uplaćenog akontacijskog iznosa od stvarno potrošenog plina, potrošač se nalazi u pretplati, a u slučaju manje uplaćenog akontacijskog iznosa, obračunat će se razlika potrošenog plina prilikom ispostavljanja računa za redovno očitanje.

Obračun će se obavljati u razdoblju travanj - rujan.

Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može s opskrbljivačem ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera.

Sve informacije možete dobiti osobno u Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo Čazma, Sv. Andrije 14, Čazma, svakodnevno u vremenu od 7-15 sati, ili tel. 043 771-012.

 

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA:

 

 


 

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM OD 1. TRAVNJA DO 31. SRPNJA  2018. GODINE ZA KATEGORIJU KUĆANSTVA

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 19. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 26/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2018. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine.

Na opskrbnom području Komunalije d.o.o. Čazma nove cijene prirodnog plina u periodu od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (u kn/kWh bez PDV-a ) za tarifne modele u koje su razvrstani kupci kućanstva iznose:

 

MJESEČNE NOVČANE OBVEZE

Komunalije d.o.o. Čazma za Grad Čazma obavlja utvrđivanje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN 158/13), prema članku 16.st.2.i čl.17.st.1.

Obračun će se temeljiti na prosjeku potrošnje plina za isto obračunsko razdoblje prethodne godine .

U slučaju više uplaćenog akontacijskog iznosa od stvarno potrošenog plina, potrošač se nalazi u pretplati, a u slučaju manje uplaćenog akontacijskog iznosa, obračunat će se razlika potrošenog plina prilikom ispostavljanja računa za redovno očitanje.

Obračun će se obavljati u razdoblju travanj - rujan.

Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može s opskrbljivačem ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera.

Sve informacije možete dobiti osobno u Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo Čazma, Sv. Andrije 14, Čazma, svakodnevno u vremenu od 7-15 sati, ili tel. 043 771-012.