Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za VELJAČU 2019.g.

 

Od 01.02.2019. do 28.02.2019. planirano je čišćenje dimnjaka u ulicama i naseljima:

 

 • Vagovina
 • Grabovnica - Ulica Matije Gupca, Ulica Ante Starčevića
 • Bojana
 • Vučani
 • Gornji i Donji Miklouš
 • Martinac
 • Novo Selo
 • Suhaja
 • Pobjenik
 • Pobrđani
 • Vrtlinska
 • Pavličani
 • Grad Čazma

 

* Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja dimnjaka, odnosno moguća je odgoda čišćenja dimnjaka u naseljima Vrtlinska, Pavličani i Čazma za početak mjeseca ožujka 2019. godine.