Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za PROSINAC 2018.g.

 

Od 01.12.2018. do 31.12.2018. planirano je čišćenje dimnjaka u ulicama i naseljima:

 

  • Grad Čazma
  • Dereza
  • Cerina
  • G. i D. Dragičevci
  • Grabik
  • D. i G. Lipovčani
  • Prnjarovac
  • Marčani

 

* Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja dimnjaka, odnosno moguća je odgoda čišćenja dimnjaka u naseljima D. i G. Lipovčani, Prnjarovac i Marčani za početak mjeseca siječnja 2019. godine.