Plan nabave

Komunalije d.o.o.
za komunalno gospodarstvo
Čazma, Sv. Andrije 14

Čazma, 29.12.2015.

 

Na temelju članka 20. stavka 1. zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i izjave o usklađenju društva Komunalije d.o.o. Čazma sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, direktor poduzeća donosi:

 

PLAN NABAVE

ZA 2016. GODINU

 

 I

Planom nabave za 2016. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga Komunalije d.o.o. Čazma u 2016. godini.

 

II

U 2016. godini provest će se postupci javne nabave za slijedeće robe i usluge procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za nabavu radova vrijednosti veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a

EV.broj
nabave
Predmet
nabave
Procijenjena
vrijednost
Vrsta
postupka
Ugovor o jn/
okvirni sp.
Plan početka
postupka
Planirano
trajanje ugovora
01/16 Izgradnja reciklažnog dvorišta  2.500.000,00 otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi  veljača  1 godina
02/16 Dobava i prijevoz lomljenog, drobljenog i riječnog kamena 850.000,00 otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi svibanj 1 godina
03/16 Nabava dizelskog goriva 675.000,00 otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi srpanj 1 godina

 

III

U 2016. godini nabaljati će se slijedeće robe i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno radovi vrijednosti do 500.000,00 kuna bez PDV-a (bagatelna nabava):

Redni
broj
Predmet nabave Procijenjena vrijednost
 1.  Elektromaterijal  22.000,00
 2.  Građevinski materijal  65.000,00
 3.  Ulja  60.000,00
 4.  Higijenski materijal  22.000,00
 5.  Uredski materijal  59.000,00
 6.  Održavanje vozila - Fiat  30.000,00
 7.  Održavanje vozila - Iveco  20.000,00
 8.  Održavanje vozila - ICB  55.000,00
 9.  Održavanje vozila - Ducato  10.000,00
 10.  Održavanje bagera i buldozera  40.000,00
 11.  Održavanje vozila - Wolksvagen  20.000,00
 12.  Održavanje ostalih vozila  60.000,00
 13.  Održavanje kosilica  40.000,00
 14.  Sitni inventar  50.000,00
 15.  HTZ oprema  40.000,00
 16.  Gorivo - autoplin  62.000,00
 17.  Gorivo - benzin  60.000,00
 18.  Prijevozna usluge  20.000,00
 19.  Telefonske usluge  60.000,00
 20.  Održavanje vozila - TAM  60.000,00
 21.  Održavanje vozila - Mercedes  75.000,00
 22.  Održavanje vozila - Terex  60.000,00
 23.  Održavanje vozila - osobna vozila  50.000,00
 24.  Usluge deratizacije  12.000,00
 25.  Sadni materijal  60.000,00
 26.  Usluge odvjetnika  20.000,00
 27.  Usluge bilježnika  40.000,00
 28.  Osiguranje vozila  50.000,00
 29.  Osiguranje imovine  68.000,00
 30.  Održavanje računalne opreme i programa  45.000,00
 31.  Usluge registracije vozila  40.000,00
 32.  Usluge platnog prometa  30.000,00
 33.  Usluge objava  22.000,00
 34.  Stručno usavršavanje  40.000,00
 35.  Poštanske usluge  50.000,00
36. Vulkanizerske usluge 16.000,00
37. Revizorske usluge 15.000,00
38. Pogrebna oprema 175.000,00
39. Električna energija 25.000,00

 

 Direktor:

Ivan Beljan, ing.str.