Novosti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada

Novi kamion za odvoz otpada stigao u Grad Čazmu

Čazmanske Komunalije javnosti su danas predstavile novi kamion za prikupljanje otpada. Njegova je vrijednost 1,4 milijuna kuna, financiran je novcem EU u iznosu 85 % te sredstvima Komunalija d.o.o. Čazma u iznosu od 15 %. Marke je Mercedes, a po čemu je poseban rekao je Željko Horvat zamjenik predsjednika uprave Tehnixa.

– Teza da je odvojeno prikupljanje otpada skupo je točna, ali isto se puno toga može uštedjeti ako se koriste kvalitetna i prava komunalna vozila. Ovo vozilo ima najviše performanse, marke je Mercedes, 18 tona, ima nisku emisiju CO2 plinova, proizvodi malu buku do 55 decibela, ima jednostavnost upravljanja, a pored toga tu su i druge njegove kvalitete za rad u više smjena, rad pri niskim i visokim temperaturama, u slučaju kvara dvadeset četiri sata dostupni su rezervni dijelovi i zamjensko vozilo. Ima visoke standarde sigurnosti zaštite na radu, nekoliko kamera, tri ekrana u kabini vozača, isto tako kada je čovjek, operater na papučama vozilo se ne može kretati unatraške i ne može ići naprijed brže od 27 kilometara na sat – rekao je Horvat.

Godišnje na području Grada Čazme prikupi se i deponira oko tisuću tona otpada, dok se oko 257 tona odvoji u korisni otpad. Ovim kamionom direktor Komunalija Ivan Beljan najavljuje povećanje količine prikupljenog korisnog otpada i dostizanje EU standarda. Novi kamion služit će prije svega za odvoz korisnog otpada, naročito na područjima gdje su podijeljene nove kante za korisni otpad.

– Europska unija ima 40 posto odvojenosti komunalnog otpada, mi trenutno smo na 25 posto odvojenosti otpada kojeg možemo uvrstiti u korisni otpad, znači nedostaje nam 15 posto. S ovim kamionom i novim kantama za komunalni otpad nadam se da ćemo i prestići brojku Europske unije– rekao je Beljan.

Novo vozilo nastavak je brige o zbrinjavanja komunalnog otpada i ovim vozilom nastavljaju se pratiti trendovi i potrebe u gradu ističe gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak.

– Ovaj kamion će služiti za zbrinjavanje reciklažnog otpada. Mislim da je dobro da je do toga došlo. Ja zahvaljujem tvrtki Tehnix s kojom već tradicionalno i dugo surađujemo i ovo je drugo vozilo koje smo nabavili od ove Hrvatske tvrtke koja prednjači u poslovima gospodarenja otpadom – kazao je Pirak.

Čazmanske Komunalije su među prvima u Hrvatskoj krenule s davanjem kanti za komunalni otpad. Komunalije traže i lokaciju gdje bi se kvalitetnije mogao sortirati glomazni otpad kako bi se povećao postotak odvojenosti otpada i kako bi se što manji udio odvozio na deponije.

– Građani imaju mogućnost razvrstavanja komunalnog otpada ali i dalje moramo raditi na edukaciji naših građana o razvrstavanju otpada. Mislim da je najbolji način da krenemo od naših mališana i da ih naučimo što je otpad, a što je ono što možemo reciklirati i ponovno koristiti – dodao je Pirak.

 

 

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr              www.razvoj.gov.hr

 

Javna licitacija o davanju u zakup prodajnih mjesta

KOMUNALIJE  d.o.o.  Čazma , Sv. Andrije 14,  Čazma   provodi Javne  licitacije   radi davanja  u  zakup  prodajnih  mjesta na tržnicama  za  2021. godinu.

 

LICITACIJA ĆE  SE ODRŽATI  09.02.2021. godine:

 

1. U 11,00 SATI  ZA PROSTOR GRADSKE  TRŽNICE U ČAZMI U ULICI BRAĆE RADIĆA

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno mjesto sa  PDV   625,00    kn

-  Jamčevina iznosi  200,00  kn   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi

 

2.  U 13,00 SATI  ZA  OTVORENI PRODAJNI  PROSTOR  U  ČAZMI, U UL. SV. ANDRIJE

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno  mjesto sa PDV   1.125,00    kn

- Jamčevina iznosi  200,00  kn   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi.

Svaka pravna ili fizička osoba  može sudjelovati  u licitiranju  do 3 mjesta  samo u jednom nizu , a više od 3 mjesta  u maksimalno dva spojena dijela.

 

Licitacije se  provode  u  Komunalije  d.o.o. Čazma, Sv. Andrije 14.  

Minimum  povećanja  ponude u postupku  licitacije, u slučaju interesa dva ponuditelja za jedno mjesto iznosi 100,00 kn .

Ponuditeljima koji ne uspiju izlicitirati prodajno mjesto vraća se uplaćena jamčevina  nakon održanog nadmetanja. Ponuditelju  koji izlicitira prodajno mjesto jamčevina se uračunava  u  izlicitiranu  cijenu.

 

Ponuditelj   koji  pristupa  javnom  nadmetanju mora  predati  :

-          Presliku Rješenja o obrtu, Rješenja o upisu u sudski registar ili   Izvoda  iz sudskog  registra ili rješenja o proizvodnji na vlastitim površinama nadležnog Ureda za gospodarstvo u slučaju da prodaje vlastite poljoprivredne proizvode   

-          Dokaz o uplati  jamčevine

-          OIB   

 

Detaljni  podaci  i informacije  mogu se dobiti  na  telefon  043 771 - 012  ili osobno  svakodnevno  od  7-15 sati  u sjedištu  tvrtke  u  Ul. Sv. Andrije 14, u Čazmi.