Novosti

Javna licitacija o davanju u zakup prodajnih mjesta

Komunalije  d.o.o.  za   komunalno  gospodarstvo, Sv. Andrije 14,  Čazma   provodi

 

JAVNU LICITACIJU O DAVANJU U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA za 2018. godinu.

 

LICITACIJA ĆE SE ODRŽATI 27.02.2018. godine:

- u 11 sati  za prostor gradske  tržnice u Čazmi,

- u 13 sati za otvoreni prodajni prostor u Ul. Sv.Andrije.

 

Licitacije će se održati u prostoru tvrtke Komunalije d.o.o. Čazma, Sv. Andrije 14.  

 

Detaljni podaci i informacije mogu se dobiti na telefon 043 771 012 ili osobno svakodnevno od 7-15 sati u sjedištu tvrtke na adresi Komunalije d.o.o. Čazma, Sv. Andrije 14.